Alzheimer Hastalığı - Uzm. Dr. Özlem Eranıl

Follow Us:

Uzm. Dr. Özlem Eranıl

İzmir Nöroloji Doktoru

Başlangıç Alzheimer Hastalığı

Alzheimer Hastalığı

Tüm demans hastalarının %60-80 çoğunluğunu Alzheimer hastalığı oluşturur. Alzheimer hastalığı %90 hastada unutkanlığın ön planda etkilendiği zihinsel yeteneklerde kayıpla seyreder. 65 yaş üstü bireylerde, sinsice başlar, yavaş olarak ilerler. Bu grupta ailenin diğer bireylerinde hastalık öyküsü yoktur. Geri kalan %10’luk grupta ise hastalık genetik geçişlidir, esas başlıca bozulma unutkanlık dışı zihinsel yeteneklerde olabilir, 65 yaşından önce başlar, hızla ilerler ve ailede başka Alzheimer hastalığı tanısı almış bireyler bulunur.

Hastalığın hafif- orta ve ileri evreleri bulunmaktadır. İlerleyen yaş, kadın cinsiyet, ailede demans öyküsü, ailede down sendromu öyküsü, diyabet, yüksek tansiyon, obezite, düşük eğitim seviyesi, depresyon, mental inaktivite ve yüksek alkol tüketiminin Alzheimer hastalığını arttığı yönünde bilimsel çalışmalar mevcuttur.

 

Alzheimer hastalığının ayırıcı tanısının yapılması büyük önem arz eder. Depresyon, B12 eksikliği, troid bozukluları vb birçok sebeple unutkanlık görülebileceği için uzman hekim tarafından muhakkak beyin görüntüleme, elektoensefalografi (EEG), ileri kan tetkikleri yapılmalı ve özellikle muayene sırasında unutkanlığın evrelemesi ve takibinde kullanılan unutkanlık testleri yapılıp kaydedilmelidir. Alzheimer hastalığının günümüzde tamamen iyileştirecek tedavi henüz bulunmamıştır, fakat hastalığı yavaşlatacak ve hasta hayat kalitesini uzun süre koruyacak ilaç tedavileri mevcuttur.

 

Kliniğimizde Alzheimer tanısı için çeşitli yapılandırılmış nöropsikolojik testler ile MDM (mental durum muayenesi), kan testleri, beyin görüntüleme ve elektroensefalografi (EEG) hizmetlerini tam donanımlı şekilde hastalarımıza sunmaktayız. Ayılntılı tetkikler sonrası uzman hekimimiz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Alzheimer tanısı alan hastalarımızın ilaç tedavisi ve yakın takipleri yapılmaktadır.