Polinöropatiler - Uzm. Dr. Özlem Eranıl

Follow Us:

Uzm. Dr. Özlem Eranıl

İzmir Nöroloji Doktoru

Başlangıç Polinöropatiler

Polinöropatiler

Polinöropatiler, periferik sinirlerin aynı nedenden ötürü yaygın olarak hasarlanması sonucu oluşur. Başlıca polinöropati sebepleri metabolik (diyabet), enfeksiyöz (herpes zoster-zona), ilaçlara bağlı (kemoterapi), kanserle ilişkili (lenfoma), immün bozukluğa bağlı (Guillain-Barre sendromu-GBS), ailesel geçişli veya sebebi bilinmeyen olarak sınıflandırıla bilinir. Polinöropatiler genelde simetrik olarak uzuvların uçlarından başlayarak gövdeye doğru ilerler. 

Ayaklardan diz seviyesine doğru tırmandıkça, ellerde de hissizlik, yanma, batma vb. şikayetler başlar. Buna eldiven-çorap duyu kusuru denir. Beraberinde kas güçsüzlüğü eşlik edebilir. Tanı için EMG (elektromiyelografi) incelemesi büyük önem taşır. Ayrıntılı öykü, klinik muayene ve tetkikler sonrası tanı konularak şikayetlere yönelik tedavi süreci başlar.