Karpal Tünel Sendromu - Uzm. Dr. Özlem Eranıl

Follow Us:

Uzm. Dr. Özlem Eranıl

İzmir Nöroloji Doktoru

Başlangıç Karpal Tünel Sendromu

Karpal Tünel Sendromu

Karpal tünel sendromu, el bileğinde elin hareketlerinden ve hissinden sorumlu Median sinir adındaki periferik sinirin bilek kemikleri ile bağ doku arasından geçerken sıkışması sonrası oluşan hastalığıdır. Genelde orta yaş kadın hastalarda daha sık görülür. Başta en sık kullanılan tarafta başlasa da çoğu hastada her iki elde uyuşma, yanma, güçsüzlük, elleri sallama gibi şikayetler meydana getirir. Gebelerde, diyabet ve romatizmal hastalıklarda sıkça görülür. Sinsice başlar ve ilerleyicidir. 

Zamanında uygun şekilde tedavi edilmezse el kaslarının kalıcı şekilde felci ile sonuçlanabilir. Hastalığın tanısında, ayrıca hangi seviyede olduğunu belirlemede EMG (elektromiyelografi) tetkiki büyük önem taşır. Kliniğimizde de uygulanabilen bu tetkik sayesinde hem hastalık tanısı konar hem de seviyesi belirlenir. Hastalık seviyesi tedavinin belirlenmesi için önemlidir. İlaç, fizik tedavi veya ameliyat gibi tedavi seçenekleri hastalığın seviyesine göre karar verilir.