Epilepsi - Uzm. Dr. Özlem Eranıl

Follow Us:

Uzm. Dr. Özlem Eranıl

İzmir Nöroloji Doktoru

Başlangıç Epilepsi

Epilepsi

Beyin içerisindeki nöron adı verilen sinir hücrelerinin aşırı, anormal aktivitesi sonucu oluşan geçici semptomlara epileptik nöbet; beynin süregelen nöbet oluşturma yatkınlığına ise epilepsi hastalığı denmektedir. Nöbet tipleri ve aralıkları kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Nöbetlerin sınıflandırılması nöbet tiplerine göre yapılır. Bir hasta ilk epileptik atak sonrası hekime başvurduğunda hekim tarafından geçirilen atağın özellikleri dikkatlice dinlenerek epileptik olup olmadığı sorgulanmalı, nöbet tipi belirlenmelidir. 

Hastanın öyküsü derinleştirilmeli, hastanın yaşı, doğum öyküsü, gelişme basamakları, ailesel özellikleri ve ilaç kullanımı gibi bilgiler muhakkak sorgulanmalıdır. Epilepsi tanısının desteklenmesi, beyindeki nöbet odağının yerinin belirlenebilmesi için beyin MR, BT gibi görüntüleme tetkikleri yanında EEG (elektroensefalografi) adı verilen beyin dalgalarının kaydı çok büyük önem taşır.

Kliniğimizde rutin EEG çekiminin yanı sıra uzun süreli EEG çekimi ve video EEG çekimi olanakları da mevcuttur. Uzun süreli EEG çekimi sayesinde anormal beyin aktivitelerinin ve epileptik nöbetin kayıt edilme şansı artar, video EEG sayesinde ise yine epilepsi olmayan psikolojik veya uyku sırasında ortaya çıkan bozukluklar tespit edilebilir.

Tanının doğru konulmasından sonra epilepsi hastalığının özelliklerine göre ilaç tedavisi belirlenir. İlaç tedavisi en düşük etkili dozda başlanır, yan etki yaratmayacak şekilde nöbet kontrolü sağlanıncaya kadar yükseltilebilir. Antiepileptik ilaç kan seviyeleri yine kliniğimiz bünyesinde ölçülebilmektedir.