Makaleleri - Uzm. Dr. Özlem Eranıl

Follow Us:

Uzm. Dr. Özlem Eranıl

İzmir Nöroloji Doktoru

Başlangıç Makaleleri

Ayça Kahrıman, Burcu Uğurel, Berrin Aktekin, Özlem Eranıl, Canan Aykut Bingöl. Startle Epilepsi ve İdiyopatik Jeneralize Epilepsi Hastalarında Transkranial Magnetik Stimülasyon Kullanılarak Motor Eşik Değerlerinin ve Kortikal Eksitabilite Farklılıklarının Araştırılması (47. Ulusal Nöroloji Kongresi 25 Kasım-1 Aralık 2011, Antalya)

Burcu Uğurel, Berrin Aktekin, Tahsin Beyzadeoğlu, Özlem Eranıl, Ayça Kahrıman, Canan Aykut Bingöl. Geç Tanı Almış Spontan Kompartman Sendromuna Bağlı Peroneal Nöropati (47. Ulusal Nöroloji Kongresi 25 Kasım-1 Aralık 2011, Antalya)

Burcu Uğurel, Berrin Aktekin, Özlem Eranıl, Canan Aykut Bingöl. Erken Başlangıçlı Parkinson Hastalığında Yanlış Tanı Almış Disfoni: Olgu Sunumu (48. Ulusal Nöroloji Kongresi 16-22 Kasım 2012, Antalya

Burcu Ugurel, Özlem Eranıl, Berrin Aktekin, Canan Aykut Bingöl. Devic Hastalığı Profilaksisinde Mikofenolat Mofetil Deneyimi (48. Ulusal Nöroloji Kongresi 16-22 Kasım 2012, Antalya)

Berrin Aktekin, Canan Aykut Bingöl, Özlem Eranıl, Nalan Alan Selçuk, Esin Özdeniz Varan, Burcu Örmeci, Ceyhun Sayman, Uğur Türe. Selektif Amigdalahipokamoektomi Operasyonu Uygulanan Mesial Temporal Lob Epilepsili Olgulardaki Bilişsel Fonksiyon Değişiklikleri ve Kortikal Metabolik Aktivasyon Değişikliklerinin Değerlendirilmesi (49. Ulusal Nöroloji Kongresi 15-21 Kasım, Antalya)

Berrin Aktekin, Canan Aykut Bingöl, Özlem Eranıl, Burcu Örmeci, Ceyhun Sayman, Uğur Türe. Landau Kleffner Sendromu Tanısıyla Takip Edilen Olgunun Uzun Süreli İzlem Sonuçları (49. Ulusal Nöroloji Kongresi 15-21 Kasım 2013, Antalya)

B.Aktekin, C.Aykut Bingol, U. Ture, B. Örmeci, C. Sayman, O. Eranıl. Efficacy of intra-operative electrocorticography in terms of seizureoutcomes in focal epilepsy (30th International Congress of Clinical Neurophysiology (ICCN) of the IFCN March 20-23 2014, Berlin)

Özlem Eranıl, Ceyhun Sayman, Burcu Örmeci, Ayşegül Sarsılmaz, Berrin Aktekin. Atipik MRG bulgularıyla seyreden Nonkonvulzif Status Olgusu (50. Ulusal Nöroloji Kongresi 21-27 Kasım 2014, Antalya)

Örmeci B, Avcı E, Kaspar Ç, Eranıl Ö, Erdoğru T, Öge AE. A Novel Electrophysiological Method in the Diagnosis of Pudendal Neuropathy: Position-related Changes in Pudendal Sensory Evoked Potentials. Urology. 2017 Jan;99:288.e1-288.e7. doi:10.1016/j.urology.2016.09.040.

İletişim

Dr. Özlem Eranıl ile görüşmek ve randevu almak  için lütfen iletişime geçin.

Tel: +90 551 268 90 90