Baş Ağrıları - Uzm. Dr. Özlem Eranıl

Follow Us:

Uzm. Dr. Özlem Eranıl

İzmir Nöroloji Doktoru

Başlangıç Baş Ağrıları

Baş Ağrıları

Toplumumuzda en yaygın görülen yakınmalardan birisi baş ağrısı şikayetidir. Toplumda %90’ın üzerinde insan hayatında en az 1 kez baş ağrısı yaşamaktadır. Baş ağrıları oluşum nedenleri açısından başlıca iki grup altında toplanır; primer ve sekonder baş ağrısı. Genel baş ağrılarının %95’ini primer baş ağrıları oluşturur. 

Primer baş ağrılarında baş ağrısının kendisi başlıca hastalık olarak kabul edilir, genelde hayatı tehdit etmezler, ileri inceleme gerektirmezler, öneri ve tedavilerle kontrol altına alına bilinir. 

Bu grupta en sık karşılaştığımız hastalıklar migren, gerilim tipi ve küme tipi baş ağrılarıdır. Yine öksürme, egzersizle ve cinsel aktivite ile tetiklenen baş ağrıları bu grupta yer alır. Sekonder baş ağrılarında ise baş ağrısı sadece bir semptomdur, ağrı şikayetinin altında başka hastalıklar yatar. Bu altta yatan hastalıklar hayatı tehdit edebilir bu sebeple ivedilikle ileri tetkik ile incelenmeleri gerekir. Bu tip baş ağrısına sebep olabilecek sebepler arasında beyin tümörleri, baş ve boyun travmaları, enfeksiyonlar, psikiyatrik hastalıklar vb. yer alır.