Demans (Bunama) - Uzm. Dr. Özlem Eranıl

Follow Us:

Uzm. Dr. Özlem Eranıl

İzmir Nöroloji Doktoru

Başlangıç Demans (Bunama)

Demans (Bunama)

Toplumun %1-2’sinde görülen, bunama olarak da bilinen demans kavramı, yetişkin bir kişinin merkezi sinir sistemi hasarlanmasından dolayı zihinsel yeteneklerinde bozulma anlamına gelmektedir. Bu zihinsel bozulmaların demans olarak adlandırılabilmesi için kişinin mesleki performans, mali işlerde bağımsızlık, kişisel bakım, cihaz kullanımı, ev işleri gibi günlük yaşam aktivitelerini etkileyecek düzeyde bozulmuş olması gerekir. Zihinsel yeteneklerdeki bu bozulma kalıcı ve sıklıkla ilerleyicidir. 

Demanslar primer ve sekonder olarak ikiye ayrılır. Primer demanslarda merkezi sinir sistemini oluşturan sinir hücrelerinin hasarlanması sonucu (nörodejenerasyon) hastalık oluşur. Primer demansların en sık görülenleri Alzheimer hastalığı, Lewy cisimcikli demans ve Parkinson hastalığı demansıdır. Sistemik, nörolojik ya da psikiyatrik bir hastalığın seyri sırasında oluşan bunamalar ise sekonder demansa dahildir. Beyin damar tıkanıklıkları sonucu oluşan vasküler demans, yaşlılık depresyonu, HIV, sifiliz ve COVID 19 enfeksiyonu sonrası gelişen bunamalar, başlıca sekonder demans nedenleri arasında yer alır.
Kliniğimizde bunama tanısı için çeşitli yapılandırılmış nöropsikolojik testler ile MDM (mental durum muayenesi) yapılmaktadır. Demans hastalığını diğer hastalıklardan ayırt etmek için gerekli olan kan testleri, beyin görüntüleme tetkikleri ve elektroensefalografi (EEG) hizmetlerini kliniğimiz tam donanımlı şekilde hastalarına sunmaktadır.